Taryfa dla ciepła

Od dnia 1 listopada 2023 r. obowiązuje Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR.4210.47.2023.426.XXI.MRK z dnia 17 października 2023 r.

Skontaktuj się z nami

55-200 Oława, ul. Nowy Otok 1

tel: 71 303-61-01, 71 303-61-02

fax: 71 303-61-00

e-mail: mzec_olawa@o2.pl

Twoje konto Zaloguj się
Systemy CMS Telvinet.pl