Koncesje

Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 12 listopada 1998 r. na:

-   wytwarzanie ciepła nr WCC/492/426/U/OT-6/98/AD z późniejszymi zmianami,

decyzja z dnia 13.11.2000 r. nr WCC/492A/426/W/3/2000/MJ,

decyzja z dnia 27.02.2002 r. nr WCC/492C/426/W/OWR/2002/HC,

decyzja z dnia 17.01.2005 r. nr WCC/492E/426/W/OWR/2005/TT,

decyzja z dnia 19.07.2007 r. nr WCC/492-ZTO/426/W/OWR/2007/AŁ,

decyzja z dnia 18.12.2009 r. nr WCC/492-ZTO-A/426/W/OWR/2009/CP,

decyzja z dnia 21.12.2011 r. nr WCC/492-ZTO-B/426/W/OWR/2011/MG,

decyzja z dnia 21.11.2000 r. nr WCC/492B/426/W/3/2000/MJ,

decyzja z dnia 26.03.2002 r. nr WCC/492D/426/W/OWR/2002/HC,

decyzja z dnia 14.11.2022 r. nr OWR.4110.12.2021.426.BBS i OWR.4110.5.2022.426.BBS.

-   przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/517/426/U/OT-6/98/AD z późniejszymi zmianami,

decyzja z dnia 17.08.1999 r. nr PCC/517/S/426/U/3/99,

decyzja z dnia 13.11.2000 r. nr PCC/517A/426/W/3/2000/MJ,

decyzja z dnia 19.07.2007 r. nr PCC/517-ZTO/426/W/OWR/2007/AŁ,

decyzja z dnia 14.11.2022 r. nr OWR.4110.13.2021.426.BBS.

Skontaktuj się z nami

55-200 Oława, ul. Nowy Otok 1

tel: 71 303-61-01, 71 303-61-02

fax: 71 303-61-00

e-mail: mzec_olawa@o2.pl

Twoje konto Zaloguj się
Systemy CMS Telvinet.pl